เป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณของประเทศญี่ปุ่นว่ามีพระเจ้าและเทพมากมายอาศัยอยู่ในประเทศ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าภาคการเกษตร รวมถึงการปลูกข้าว มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน ชาวนาและเกษตรกรอื่นๆ จัดเทศกาลมากมายเพื่อขอให้เทพเจ้าประทานพรให้ความปราถนาของพวกเขาเป็นจริง ตัวอย่างเช่น พวกเกษตรกรจัดเทศกาลต่างๆ เพื่ออธิษฐานขอให้ต้นข้าวเจริญงอกงามสมบูรณ์เต็มที่ เพื่อขอบคุณเทพเจ้าสำหรับการเก็บเกี่ยวพืชผลที่ดี เพื่อเอาใจวิญญาณชั่วร้าย เพื่อทำให้เทพเจ้าที่ดุร้ายสงบลง และเพื่ออธิษฐานขอให้ความปราถนาอื่นๆ ประสบผลสำเร็จ เทศกาลซาวาระแกรนด์จัดขึ้นสองครั้งต่อปีในเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคมในภูมิภาคนี้ เทศกาลฤดูร้อนจัดขึ้นโดยศาลเจ้ายาซากะและเป็นที่รู้จักกันในชื่อ กิอนมัตสุริ ในขณะที่เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงจัดขึ้นโดยศาลเจ้าซูวะเพื่ออธิษฐานขอให้พืชผลอุดมสมบูรณ์
การริเริ่มจัดเทศกาลกิอนมัตสุริมีมาช้านานแล้ว เพื่อเอาใจ โกซุ เทนโนะ เทพเจ้าซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เดือนกรกฎาคมอยู่ในฤดูฝนของประเทศญี่ปุ่น และโรคระบาดมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่มีความชื้น
เทศกาลซูวะในเดือนตุลาคมมีจุดประสงค์เพื่อการขอบคุณเทพเจ้าสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดี เทศกาลดั้งเดิม 2 เทศกาลที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคม ทั้งสองเทศกาลนี้มีมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน และได้สมญานามว่า “เทศกาลซาวาระแกรนด์”
ไฮไลท์ของเทศกาลซาวาระคือขบวนแห่ ซึ่งมีขบวนแห่ไปตามท้องถนนมากกว่า 10 ขบวนในระหว่างช่วงเทศกาล ขบวนแห่ในเทศกาลนี้ได้รับการสร้างสรรค์และสร้างความโดดเด่นให้แก่ประติมากรรมที่ซับซ้อนโดยช่างฝีมือที่พ่อค้าซึ่งมีความมั่งคั่งกว่าเชิญมาจากเอโดะ (โตเกียวเก่า) พ่อค้าในท้องถิ่นจะประชันกับพ่อค้าคนอื่นๆ เพื่อดูว่าใครเป็นผู้ที่มีตุ๊กตาตัวใหญ่ที่สุดอยู่บนยอดขบวนแห่ของตน รูปแบบของเทศกาลในปัจจุบันถูกจัดขึ้นในระหว่างปลายสมัยเอโดะ (1603-1867) และต้นยุคเมจิ (1868-1912)
มีนักดนตรีประมาณ 15 คนเล่นฆ้องขนาดเล็ก กลองขนาดเล็ก และเครื่องดนตรีอื่นๆ บนขบวนแห่เพื่อแสดงการเล่นดนตรีในเทศกาลซาวาระบายาชิที่สง่างาม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ของเทศกาลดนตรีที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ผู้คนจัดพิธีกรรมสำหรับการออกเดินทาง การเล่นดนตรีเพื่อแสดงการเต้นรำและการคัดท้ายเรือในลักษณะที่สง่างามและกล้าหาญ หนึ่งในวิธีการดึงขบวนแห่ที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “โนะโนะ จิ มาวาชิ” (nono ji mawashi) ซึ่งขบวนแห่จะถูกคัดท้ายราวกับว่าพวกเขากำลังเขียนคำว่า “โนะ” (no) ด้วยตัวอักษรฮิรางานะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามพลาดการชมทิวทัศน์ของขบวนโคมไฟลอยตลอดเส้นทางแม่น้ำโอโนกาวาไปถึงซาวาระบายาชิ ฉากที่งดงามนี้ชวนให้ย้อนนึกถึงสิ่งที่ซาวาระเคยเป็นในสมัยเอโดะ
ขบวนแห่เรือนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ไม่มีรูปร่างที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น

ฮินะมัตสุริ (ยังเป็นที่รู้จักกันว่าคือวันเด็กผู้หญิง) เป็นเทศกาลสำหรับการอธิษฐานขอให้บุตรสาวมีสุขภาพดีและปลอดภัยโดยการจัดแสดงตุ๊กตา “ฮินะ” ในวัน “พีชเดย์” (Peach Day) หนึ่งในวันซึ่งเป็นจุดเปลี่ยน “เซกกุ” ตามปฏิทินญี่ปุ่นเมื่อมีการจัดเทศกาลตามฤดูการดั้งเดิมขึ้นในวันเปลี่ยนแปลงฤดู
ในช่วงฤดูดังกล่าว มีการจัดเทศกาลเกี่ยวกับเทพเจ้าตามประเพณีแบบดั้งเดิมขึ้นเพื่อปกป้องประชาชนจากการเจ็บป่วย กล่าวกันว่าในช่วงการเปลี่ยนแปลงฤดูชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยมากขึ้น ในสมัยก่อน ผู้คนนำตุ๊กตาที่ทำจากไม้ พืช และกระดาษมาถูนวดตามร่างกาย เพื่อถ่ายทอดสิ่งสกปรกจากร่างกายไปยังตุ๊กตา และนำตุ๊กตาเหล่านั้นไปปล่อยลงในแม่น้ำหรือทะเล เมื่อเวลาผ่านไป ขนบธรรมเนียมได้รวมเอาการเล่นตุ๊กตาของเด็กผู้หญิงเข้ากับพิธีกรรมเซกกุแบบดั้งเดิม และในท้ายที่สุดผู้คนจึงเปลี่ยนมาจัดแสดงตุ๊กตาในวันฮินะมัตสุริแทน ตุ๊กตาฮินะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเครื่องเรือนของเจ้าสาวที่มีความสำคัญต่อครอบครัวซามูไรและอื่นๆ และค่อยๆ กลายเป็นของประดับตกแต่งมากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ตุ๊กตาฮินะทั่วไปสวมใส่เสื้อผ้าที่สร้างขึ้นให้มีลักษณะคล้ายกับพวกข้าราชบริพารระดับสูงที่ทำงานในพระราชวังของจักรพรรดิในสมัยเฮอัง (794-1185)
ซาวาระเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงสมัยเอโดะ (1603-1867) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่า “เอโดะมาซาริ” (เหนือกว่ายุคเอโดะโตเกียว) มีร้านค้ามากมายในภูมิภาคนี้ ดังนั้นจึงมีการส่งต่อตุ๊กตาฮินะที่หรูหราของพวกเขาจากรุ่นสู่รุ่น และทุกวันนี้มีการจัดแสดงตุ๊กตาเหล่านั้นเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของนักท่องเที่ยว ในฤดูฮินะมัตสุริ มีการจัดกิจกรรมซาวาระฮินะบูเนะ (Sawara Hinabune) ขึ้นในพื้นที่ ซึ่งประชาชนจะแต่งกายด้วยชุดในยุคสมัยเฮอันและแสดงดนตรีเกี้ยวพาราสีที่เก่าแก่บนเรือกอนโดลาแบบญี่ปุ่น “ซัปปะบูเนะ” เพื่อสร้างบรรยากาศที่สงางามและเก่าแก่ในแม่น้ำโอโนกาวา

“สมาคมภริยาแห่งซาวาระ” ได้จัด “เทศกาลบองในซาวาระ” ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล ประชาชนจะปล่อยโคมลอยไปตามแม่น้ำโอโนกาวา ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองคาโตริ ซึ่งเรียกว่า ยูเมะ โทโระ นากาชิ (Yume Toro Nagashi หรือการปล่อยโคมลอยแห่งความฝัน)
เพื่อปลอบประโลมดวงวิญญาณของผู้ตาย ในช่วงเทศกาลบองที่จัดขึ้นกลางเดือนสิงหาคม ชาวญี่ปุ่นจะจุดไฟที่แต่ละบ้านในตอนเย็นเพื่อเป็นการต้อนรับและส่งกลับดวงวิญญาณของผู้ตาย กิจกรรมการปล่อยโคมลอยนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการจุดไฟดังกล่าว และโดยปกติแล้วเครื่องบูชาสำหรับเทศกาลบองจะถูกปล่อยไปพร้อมกับโคทลอย ประชาชนสามารถเขียนคำอธิษฐานและความฝันไว้ที่โคมลอยก่อนที่จะปล่อยโคมขึ้นไป

หนึ่งในกิจกรรมการจุดดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเขตคันโต เทศกาลดอกไม้ไฟซูอิโกะโอมิกาวาตามประเพณีดั้งเดิมที่เหนือแม่น้ำโอมิกาวา ได้ส่องสว่างท้องฟ้าในยามค่ำคืนเหนือพื้นที่ริมแม่น้ำนี้มานานกว่าศตวรรษแล้ว
เทศกาลดอกไม้ไฟประจำปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 1 เดือนสิงหาคม บนฝั่งแม่น้ำโทเนะกาวาใกล้กับสะพานโอมิกาวาโอฮาชิ ในเทศกาลนี้มีการจัดแสดงดิกไม้ไฟกว่า 8,000 ชุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพทิวทัศน์ที่งดงามจับใจของดอกไม้ไฟชุด “กลุ่มดาวมากมายบนพื้นน้ำ” และ ”น้ำตกไนแอการา” ซึ่งได้รับคำชื่นชมอย่างสูง ดึงดูดผู้ชมได้มากกว่า 150,000 คนในแต่ละปี
สถานที่จัดเทศกาลดอกไม้ไฟอยู่ห่างจากสถานีโอมิกาวา JR โดยใช้เวลาเดินเพียง 20 นาที และ 20 นาทีโดยรถยนต์จากจุดเปลี่ยนเส้นทางซาวาระคาโตริบนทางด่วนฮิกาชิคันโต นอกจากนี้ ผู้ชมสามารถเข้าถึงสถานที่จัดกิจกรรมได้โดยเรือรับส่งซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานคามิโอฮาชิ (Kami Ohashi) บนแม่น้ำคูโรเบะกาวา (Kurobegawa River) ในเมืองตาโตริ ค่าโดยสารสำหรับการเดินทางทั้งขาไปและกลับคือ 1,000 เยน คุณสามารถเดินจากสถานีโอมิกาวา JR ไปที่สะพานคามิโอฮาชิได้ใน 10 นาทีCOPYRIGHT SUIGO-SAWARA TOURIST ASSOCIATION ALL RIGHTS RESERVED.

HOME