กล่าวกันว่าศาลเจ้าคาโตริก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ 43 ปีก่อนคริสตกาล และประดิษฐาน Futsunushino Mikoto เทพผู้พิทักษ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้ที่ช่วยสร้างประเทศญี่ปุ่น Futsunushino Mikoto ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สักการะกันในศาลเจ้านี้ ได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ช่วยรักษาความสงบในชาติ ก่อนการเริ่มต้นของยุคเมจิ (1868-1912) มีเพียง 3 ศาลเจ้าเท่านั้นคือ อิเสะ คาโตริ และคาชิมะ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศาลเจ้า (ศาลเจ้าชินโตที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์) ซึ่งหมายความว่าศาลเจ้าคาโตริเป็นศาลเจ้าที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก ศาลเจ้าคาโตริแห่งนี้เป็นศาลเจ้าในลำดับต้นๆ ของศาลเจ้าคาโตริทั่วๆ ไปกว่า 400 แห่งที่มีอยู่ทั่วประเทศ สิ่งก่อสร้างหลักของศาลเจ้าแห่งนี้คือ ประตูซากุระ (ต้นซากุระ) และโถงสวดภาวนาที่สร้างขึ้นในปี 1700 ระหว่างยุคเอโดะ (ปี 1603 ถึง 1867)
ตั้งแต่สมัยโบราณ ศาลเจ้าคาโตริเป็นที่เคารพนับถือจากผู้คนมากมาย เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ที่นั่นช่วยบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติและให้ความคุ้มครอง เนื่องจากการต่อสู้แย่งชิงอำนาจที่เลวร้ายลงในระหว่างยุคเฮอัง (ปี 794 ถึง 1185) ศาลเจ้าคาโตริและศาลเจ้าคาชิมะได้รับการเคารพบูชาจากประชาชนว่าเป็นสถานที่สักการะบูชาเทพเจ้าแห่งศิลปะการต่อสู้
คลังสมบัติของศาลเจ้าเก็บรักษา Kaiju Budo Kyo (กระจกที่ตกแต่งด้วยสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและเถาองุ่น) ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน 3 ของกระจกที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น และถูกกำหนดให้เป็นสมบัติแห่งชาติด้วย
ในฤดูใบไม้ผลิ พื้นของศาลเจ้าคาโตริจะปกคลุมไปด้วยดอกซากุระและสีเขียวสด และใบไม้ที่มีสีสันส่องตาผู้เข้าชมให้พร่ามัวไปชั่วขณะในฤดูใบไม้ร่วง ดึงดูดใจกลุ่มนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมทุกปี สิ่งก่อสร้างหลักของศาลเจ้านี้คือหลังคาซึ่งสร้างด้วยวิธีการที่เรียกว่า “ฮิวาดะบูกิ” (Hiwada Buki หรือการมุงหลังคาด้วยเปลือกต้นไซเปรสของญี่ปุ่น) เทคนิคการมุงหลังคานี้เป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมของญี่ปุ่นที่จะช่วยสร้างภาพทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดให้แก่ศาลเจ้า
ศาลเจ้าคาโตริอยู่ห่างจากสถานีซาวาระบนเส้นทางสายนาริตะ JR ประมาณ 4 กิโลเมตร และมีรถโดยสารทั้งขาไปและกลับในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดเทศกาลต่างๆ ไว้ให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการไปเที่ยวชมศาลเจ้า

วัดคันปูคูจิใช้เวลาเดินเพียง 20 นาทีจากสถานีซาวาระ JR และเป็นวัดในนิกายบูซานของศาสนาพุทธนิกายชินงอน วัดขนาดใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน 3 แห่งของวัด “ไดชิ” ซึ่งต่อต้านความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ในเขตคันโต วัดอีกสองแห่งคือ คาวาซากิไดชิและนิชิอะราอิไดชิ (Kawasaki Daishi, Nishiarai Daishi) 4 สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ รวมถึงรูปปั้นปางสมาธิของพระศากยะมุนีทะตากาตะ (Shakyamuni Tathagata) ได้รับการเก็บรักษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ กล่าวกันว่าวัดคันปูคูจินั้นก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 1,100 ปีแล้ว ยังคงมีสถานที่ต่างๆ มากมายซึ่งสร้างมานานกว่าศตวรรษแล้วตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดแห่งนี้ เช่นอาคารหลัก ห้องโถง “ไดชิโดะ” อาคารที่อุทิศให้แด่คันนง สถานที่อำนวยความสะดวก “ฟุโดะโดะ” และหอระฆัง คันปูคูจิภูมิใจนำเสนอทิวทัศน์ที่สวยงามของดอกซากุระที่ร่วงหล่นลงสู่พื้นและสีเขียวสดใสในฤดูใบไม้ผลิ นอกจากนี้ยังมีภูมิทัศน์ของใบไม้หลากสีสันในฤดูใบไม้ร่วงที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วย คันปูคูจิยังเป็นบ้านและสุสานของ อิโนะ ทาดาทากะ (1745-1818) บุคคลที่เดินเท้าไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างแผนที่ของประเทศในระหว่างยุคเอโดะ (1603-1867)

ศาลเจ้าซูวะ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางตะวันตกของแม่น้ำโอโนกาวา ซึ่งเดินจากสถานีซาวาระ JR เพียง 8 นาทีเท่านั้น กล่าวกันว่าศาลเจ้าซูวะก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณปี 1694 เมื่อประชาชนในท้องถิ่นเริ่มสักการะเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองเขตที่อยู่อาศัยในช่วงยุคเอโดะ (1603-1867)
อาคารหลักในปัจจุบันของศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1853 ในยุคเอโดะ ในขณะที่มีการจัด “เทศกาลแกรนด์ซาวาระ” ขึ้นถึงสองครั้งในเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคมของทุกปี ศาลเจ้าซูวะก็มีการจัดงานเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงเช่นกัน ในเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง มีขบวนแห่ที่หรูหราและสวยงาม 14 ขบวนล่องไปตามถนน รัฐบาลกลางกำหนดให้ขบวนแห่และกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันในเทศกาลฤดูร้อนซาวาระของศาลเจ้ายาซากะ เป็นทรัพย์สินชนิดไม่มีรูปร่างทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีความสำคัญ ศาลเจ้าซูวะประดิษฐานเทพเจ้าแห่งสงครามที่ชื่อ “ทาเคมินากาตะ โนะ มิโกโตะ” (Takeminakata no Mikoto)

ศาลเจ้ายาซากะในซาวาระเริ่มต้นด้วยการเป็นสถานที่บูชา โกซุ เทนโนะ (Gozu Tenno) เทพเจ้าซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และตัวอย่างของศาลเจ้ากิอนชะ (หรือ Gion-sha Shrine ซึ่งในปัจจุบันคือศาลเจ้ายาซากะ) ในเกียวโต ซึ่งประดิษฐานเทพเจ้าองค์เดียวกัน
สถานที่บูชา โกซุ เทนโนะ ทั่วประเทศญี่ปุ่นได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้ายาซากะในปี 1868 เมื่อมีการออกคำสั่งให้แยกนิกายชินโตออกจากพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ศาลเจ้ายาซากะในซาวาระได้เริ่มต้นประดิษฐานเทพเจ้าซูวาโนโอะ โนะ มิโกโตะ ( Susanoo no Mikoto) ที่มีชื่อเสียงแทนที่โกซุ เทนโนะ
เทศกาลของศาลเจ้ายาซากะ ส่วนหนึ่งของเทศกาลแกรนด์ซาวาระที่จัดขึ้นสองครั้งต่อปี ซึ่งรู้จักกันในชื่อว่ากิอน มัตสุริ (Gion Matsuri) และจัดขึ้นในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ถัดจากวันที่ 10 กรกฎาคม ในเทศกาลฤดูร้อน มีขบวนแห่ทั้งหมด 10 ขบวนล่องไปตามถนน
รัฐบาลกลางกำหนดให้ขบวนแห่ของศาลเจ้ายาซากะ และกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันในเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงซาวาระของศาลเจ้าซูวะ เป็นทรัพย์สินชนิดไม่มีรูปร่างทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีความสำคัญ
คุณสามารถเดินจากสถานีซาวาระ JR ไปที่ศาลเจ้ายาซากะได้โดยใช้เวลาเพียง 10 นาทีCOPYRIGHT SUIGO-SAWARA TOURIST ASSOCIATION ALL RIGHTS RESERVED.

HOME