เมืองคาโตริตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดชิบะ (Chiba) และอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ 15 กม. และอยู่ห่างจากโตเกียว 15 กม. เมืองแห่งนี้มีประชากรประมาณ 80,000 คนและมีพื้นที่ 262 ตร. กม. ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโทเนะกาวะ (Tonegawa River) ที่มีบรรยากาศแห่งความหลังที่หลอมรวมไปกับพื้นที่ริมแม่น้ำ เมืองคาโตริเต็มไปด้วยน้ำและพื้นที่เขียว เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมหลักของเมือง นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าคาโตริเป็นเมืองที่ อิโนะ ทาดาทากะ (Inoh Tadataka) (ปี 1745 ถึง 1818) ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างแผนที่ของประเทศญี่ปุ่นอาศัยอยู่ ยังคงมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย และองค์ประกอบของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ในเมืองที่เน้นไปยังประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองของเมืองคาโตริ

มากกว่า 2,000 ปีแล้ว ที่ภูมิภาคของเมืองคาโตริตั้งอยู่ใกล้กับปากทางน้ำไปยังมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ซึ่งเรียกว่าทะเลแห่งคาโตริ ผู้คนได้รวมตัวและสร้างชุมชนขึ้นเพื่อหาปลาและหอยที่บริเวณชายฝั่งทะเลและหาอาหารในภูเขา จากนั้นภูมิภาคคาโตริจึงพัฒนาขึ้น และหมู่บ้านซาวะระกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้
ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนนี้ตั้งศาลเจ้าขึ้นเพื่อสวดภาวนาไม่ให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของพวกเขา และสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณและความสงบสุข และมีลูกหลานสืบทอดมากมาย
ในปี 1590 โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ (Tokugawa Ieyasu) (ปี 1542 ถึง 1616) โชกุนของเมืองเอโดะ (ปัจจุบันคือโตเกียว) เริ่มต้นทำงานด้านการโยธาสาธารณะเพื่อป้องกันน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ โครงการนี้มีจุดประสงค์ในการเปลี่ยนเส้นทางต้นน้ำของแม่น้ำโทเนะกาวะ เพื่อให้กระแสน้ำไหลไปยังทะเลในโชชิ (Choshi) การโยธาสาธารณะนี้สำเร็จในช่วงกลางของยุคเอโดะ (1603-1867) ใช้เวลา 64 ปีหลังจากที่เริ่มต้นโครงการ
หลังจากการสร้างทางน้ำที่เชื่อมโยงคาโตริเข้ากับเอโดะที่แม่น้ำโทเนะกาวะเสร็จสิ้นแล้ว ซาวาระจึงกลายเป็น “ห้องครัว” แห่งเอโดะ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ 1 ล้านคน พื้นที่ตอนกลางของภูมิภาคท้องถิ่นกลายเป็นฐานในการจัดจำหน่ายชั้นนำ และพ่อค้าที่มีความทะเยอทะยานมากมายเดินทางไปที่พื้นที่ดังกล่าวจากเขตคันไซตะวันตก กลายเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาอย่างรวดเร็วของซาวาระ แม้จะมีความเจริญรุ่งเรืองที่โดดเด่น แต่เนื่องจากจำนวนผู้คนที่หันไปใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้นในช่วงต้นยุคโชวะ (ปี 1926 ถึง 1989) การขนส่งทางน้ำในซาวาระจึงค่อยๆ ลดลง
อย่างไรก็ตาม “เทศกาลซาวาระแกรนด์” (Sawara Grand Festival) เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมทางน้ำในยุคเอโดะ ซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้หยั่งรากลึกลงในถิ่นที่อยู่อาศัย มากกว่าที่จะกลายเป็นวัฒนธรรมที่ล้าสมัย เทศกาลนี้ได้รับการยอมรับและพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในพื้นที่ เพื่อการสร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่ชุมชน ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่นี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลัก
ในภาคการท่องเที่ยว มีบริการล่องเรือ “คิโรชิ ชาบูเนะ” (Kioroshi Chabune) ที่แม่น้ำโทเนะกาวะในช่วงกลางของยุคเอโดะ บริการล่องเรือส่วนใหญ่เป็นบริการสำหรับผู้คนที่ต้องการไปเที่ยวชมศาลเจ้าซึ่งมีชื่อเสียงที่สุด 3 แห่งในภาคตะวันออก การล่องเรือเริ่มต้นที่เอโดะ จากนั้นมุ่งหน้าไปยังคิโอะโรชิ (Kioroshi) ผ่านทางหลวงนาริตะ (Narita Highway) และไปเยี่ยมชมศาลเจ้าคาโตริ ศาลเจ้าคะชิมะ และศาลเจ้าอิคิสุ (Katori Jingu, Kashima Jingu และ Ikisu Jingu) ถึงแม้ว่าจะมีเรือไว้คอยบริการโดยเฉลี่ย 12 ลำต่อวัน และมีผู้คนประมาณ 17,000 คนที่เคยเพลิดเพลินกับการล่องเรือเป็นประจำทุกปี แต่บริการล่องเรือต้องปิดตัวลงหลังจากการปะทุของภูเขาไฟอาซามะยามะ (Mount Asamayama) ในปี 1832 ซึ่งก่อให้เกิดการสะสมของตะกอนในแม่น้ำโทเนะกาวะ
ในช่วงครึ่งแรกของยุคโชวะ บริการล่องเรือนำเที่ยวใหม่ขนาดใหญ่ในซาวาระ อิทาโกะ และคะชิมะได้เปิดตัวขึ้นและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ริมแม่น้ำให้กลายเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวทางน้ำในระยะทางสั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 1936 การแล้วเสร็จของสะพาน ซูอิโกะ โอฮาชิ (Suigo Ohashi Bridge) ข้ามแม่น้ำโทเนะกาวะ ซึ่งเชื่อมต่อจังหวัดชิบะกับอิบารากิ เป็นการปูทางไปสู่ยุคแห่งการใช้เครื่องยนต์และนำไปสู่การสิ้นสุดของการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในปี 1969 การเปิดสวนพฤกษศาสตร์ทางน้ำซูอิโกะไปพร้อมกับการพัฒนาที่ดินในเขตชินชิมะ (Shinshima) ซึ่งเคยเป็นบริเวณน้ำท่วมเมื่อกระแสน้ำขึ้นของทะเลสาบคะซูมิกาอูระ (Kasumigaura) เทศกาลดอกไอริซที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีที่สวนพฤกษศาสตร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมาจวบจนทุกวันนี้ และจัดขึ้นด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่จากผู้คนมากมาย
ในยุค 1990 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้อยู่อาศัยมีความพยายามในการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นผ่านทางเทศกาลต่างๆ ในขั้นตอนแรก พวกเขาทำความสะอาดแม่น้ำโอโนะกาวะ (Onogawa) ซึ่งไหลผ่านพื้นที่นี้ รัฐบาลกลางกำหนดให้ทัศนียภาพอันงดงามของซาวาระเป็น ”เขตอนุรักษ์ที่สำคัญสำหรับกลุ่มอาคารแบบดั้งเดิม" บ้านเก่าของพ่อค้าในพื้นที่ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูตนเองกลับมาเป็นสถานที่ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติสาสตร์ เนื่องจากความพยายามในท้องถิ่นดังกล่าว
ในปัจจุบันนี้ คาโตริเป็นที่รู้จักกันดีว่าคือสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถมาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี เราตั้งตารอการมาเที่ยวชมเมืองคาโตริของคุณCOPYRIGHT SUIGO-SAWARA TOURIST ASSOCIATION ALL RIGHTS RESERVED.

HOME