ครั้งหนึ่งเขตซาวาระเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างสูง แม้แต่ในบทกวีเก่าแก่ที่มีอารมณ์ขันยังกล่าวว่า “มาดูเมืองซาวาระหากคุณต้องการเห็นเอโดะ (ปัจจุบันคือโตเกียว) แต่เจริญรุ่งเรืองกว่าเอโดะเสียอีก” ซาวาระเป็นที่รู้จักกันว่าคือ “เอโดะน้อยในเขตโฮคูโซ” (Hokuso) และยังคงหลงเหลือร่องรอยความเป็นย่านการค้าที่เก่าแก่ให้เห็นอยู่ ตลอดความยาว 500 เมตรของแม่น้ำโทเนะกาวา ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำโทเนะกาวา ยังคงมีบ้านเรือนของพ่อค้ามากมายที่เจริญรุ่งเรืองในการขนส่งทางน้ำที่เชื่อมโยงเขตต่างๆ เข้ากับเอโดะ พ่อค้าเหล่านั้นยังอาศัยอยู่ตามจุดต่างๆ ตลอดความยาว 400 เมตรของถนนสายหลักคาโตริซึ่งทอดยาวข้ามแม่น้ำ กลุ่มอาคารดังกล่าวยังรวมถึงบ้านหลังเก่าของ อิโนะ ทาดาทากะ (1745-1818) ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1793 และรัฐบาลกำหนดให้เป็นโบราณสถาน เช่นเดียวกับทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับอีก 8 แห่งในจังหวัดชิบะซึ่งประกอบด้วยอาคาร 13 หลัง ในปี 1996 รัฐบาลกลางเลือกให้ซาวาระเป็นเขตอนุรักษ์ที่สำคัญสำหรับกลุ่มอาคารแบบดั้งเดิมแห่งแรกในภูมิภาคคันโต
ลักษณะเฉพาะของเขตอนุรักษ์อาคารแบบดั้งเดิมที่สำคัญในซาวาระคือ ภูมิทัศน์ของเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตั้งแต่ปลายยุคเอโดะ (1603-1867) จนถึงต้นยุคโชวะ (1926-1989) และอาคารเก่าแก่มากมายที่เหลืออยู่ยังคงมีผู้คนเข้ามาสืบทอดธุรกิจของครอบครัวต่อจากรุ่นก่อนๆ เพราะว่าคุณลักษณะพิเศษต่างๆ เหล่านี้ ทิวทัศน์ของซาวาระจึงได้รับการยกย่องให้เป็น “ภูมิทัศน์สำหรับที่อยู่อาศัย”
กลุ่มไม่แสวงหาผลกำไร Onogawa to Sawara no Machinami o Kangaeru Kai “เพื่อการพิจารณาเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของแม่น้ำโอโนะกาวาและซาวาระ" ได้อุทิศตัวให้กับการปกป้องสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในเขตการอนุรักษ์อาคารแบบดั้งเดิมที่สำคัญ กลุ่มดังกล่าวได้ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดไว้ตามสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สถานที่ต่างๆ เช่น คลังสินค้าแบบดั้งเดิมที่พ่อค้าใช้งานไปจนถึงโครงสร้างอิฐสไตล์ตะวันตก เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมซาวาระเพลิดเพลินไปกับภูมิทัศน์ของตัวเมืองที่สวยงาม เมื่อไม่นานมานี้ยังมีบริการล่องเรือที่แม่น้ำโอโนะกาวาไว้คอยบริการด้วย บริการใหม่ได้รับความนิยมเรียบร้อยแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้โดยสารสามารถมองขึ้นไปยังภูมิทัศน์ที่สง่างามของพื้นที่ริมแม่น้ำซึ่งอยู่เบื้องหลังแนวต้นหลิวที่ทอดยาวไปตามแม่น้ำ

โทโยฮาชิเป็นสะพานขนาดเล็กข้ามแม่น้ำโอโนกาวา โทโยฮาชิเคยถูกใช้เป็นช่องทางชลประทานเพื่อจัดส่งน้ำผ่านท่อภายในสะพาน ซึ่งใช้เพื่อส่งน้ำไปยังนาข้าวที่อยู่ด้านล่างและในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานีซาวาระ JR ท่อส่งน้ำชนิดสะพานข้ามแม่น้ำโอโนกาวา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบ้านของอิโนะ ทาดาทากะ (1745-1818) ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งน้ำจากต้นแม่น้ำไปยังภูมิภาคต่างๆ โทโยฮาชิเป็นสะพานส่งน้ำข้ามแม่น้ำชนิดที่หาได้ยาก เมื่อมีความต้องการใช้น้ำในระหว่างฤดูเพาะปลูกข้าว โทโยฮาชิจัดส่งน้ำไปยังนาข้าวโดยการปิดพื้นที่ส่วนกลางด้านล่างและด้านข้างทั้งสองฝั่งด้วยแผงกั้น หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำ สะพานจะระบายน้ำออกไปที่แม่น้ำโอโนกาวาโดยการถอดแผงกั้นออก เพราะว่าโทโยฮาชิทำให้เกิดเสียง “จาจา” (เสียงดังรบกวน) เมื่อทำการระบายน้ำออก จึงเรียกสะพานนี้ว่า “สะพานจาจา” และผู้คนท้องถิ่นมากมายหลงรักสะพานนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการปรับรูปแบบโทโยฮาชิมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่สะพานนี้ได้รับการแทนที่ด้วยรูปแบบใหม่เพื่อลอกเลียนลักษณะเดิมของมัน ทุกวันนี้โทโยฮาชิกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
<

ในช่วงยุคเอโดะ (1603-1867) สินค้ามากมาย เช่น ข้าว ถูกรวบรวมจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วญี่ปุ่นมาไว้ที่ซาวาระ เริ่มต้นที่โทโฮคุ (ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น) โดยการผลิตสาเก มิโซะ และซอสถั่วเหลืองจากข้าว และจัดส่งสินค้าจากกระบวนการดังกล่าวผ่านทางน้ำไปยังเอโดะ พื้นที่ในการบริโภคหลักที่ทันสมัย ซาวาระได้รับสมญานามว่า “เอโดะมาซาริ” (เหนือกว่าเอโดะ) ความรุ่งเรืองของซาวาระยังคงโดดเด่นอยู่ในจังหวัดชิบะ จนกระทั่งผู้คนจำนวนมากขึ้นหันไปใช้รถไฟในการขนส่งสินค้าแทนเรือและเรือขนาดใหญ่ ในปี 1880 ธนาคารคาวาซากิเข้ามาเปิดสาขาในซาวาระ เนื่องจากธุรกิจในการจัดจำหน่ายเติบโตขึ้นภายในประเทศ สาขาในซาวาระกลายเป็นสำนักงานสาขาอย่างเป็นทางการของธนาคารคาวาซากิในอีก 8 ปีต่อมา อาคารในซาวาระที่เหลืออยู่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในปี 1914 สำนักงานสาขากลายเป็นสาขาของธนาคารมิตซูบิชิที่ซาวาระในปี 1943 ซึ่งธนาคารมิตซูบิชิได้บริจาคให้แก่เมืองคาโตริในปี 1989
อาคารสไตล์ตะวันตกสองชั้นที่ก่อด้วยอิฐ มีห้องโถงอยู่ภายในและทางเดินยาวบนชั้นสอง จังหวัดชิบะกำหนดให้สถานที่นี้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีรูปร่างในปี 1991
สามารถเดินจากสถานีซาวาระไปยังอาคารมิตซูบิชิในซาวาระได้โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที

ในซาวาระ ตุ๊กตา “ฮินะ” แบบดั้งเดิมและเครื่องมือเก่าแก่หลากหลายชนิดได้รับการเก็บรักษาไว้ที่ร้านค้าส่วนตัวและบ้านเรือนที่ยังคงลักษณะดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยเอโดะ (1603-1867) ประมาณปี 1988 บ้านเรือนของพ่อค้าในซาวาระเริ่มจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับตุ๊กตาฮินะและเครื่องมือเก่าแก่ และมี “ตุ๊กตาฮินะของครอบครัวอิโนะ” จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อิโนะทาดาทากะด้วย ตั้งแต่นั้นมาร้านค้ามากมายก็ดำเนินการตามแบบอย่างดังกล่าว และมีบ้านส่วนตัวมากถึง 28 หลังคาเรือนที่เริ่มจัดแสดงรายการสิ่งของทางวัฒนธรรมในปี 2004 ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักร่วมกันในนามของพิพิธภัณฑ์ซาวาระมาชิกูรูมิ (พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเมืองซาวาระทั้งเมือง) ในปัจจุบันนี้มีสถานที่จัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวทั้งหมด 45 แห่งทั่วเมืองซาวาระCOPYRIGHT SUIGO-SAWARA TOURIST ASSOCIATION ALL RIGHTS RESERVED.

HOME